چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و علوم زمین

ISC

تا همایش ...

00


پوستر کنفرانس

 

ورود به سیستم

آمار بازدید

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 0

بازديد دیروز : 6

کل بازدید : 30463

ریزهزینه

شرکت درهمایش بصورت غیرحضوری یک مقاله 200000 تومان

 شرکت درهمایش بصورت غیرحضوری مقاله دوم 160000 تومان

 شرکت درهمایش بصورت غیرحضوری مقاله سوم 120000 تومان

 شرکت در همایش بصورت حضوری  یک مقاله 320000 تومان

 شرکت در همایش بصورت حضوری مقاله دوم 280000 تومان

  شرکت در همایش بصورت حضوریمقاله سوم 240000 تومان

  هزینه ی ارسال گواهی اضافه: 20000 (تومان) 

چاپ در مجله ی فارسی پژوهش های کاربردی درعلوم زمین jocs.ir  : 250000 (تومان) 

 نمایه شدن مقالات در پایگاه SID: رایگان

 دریافت CD مجموعه مقالات: رایگان

| طراحی سایت