چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و علوم زمین

ISC

تا همایش ...

00


پوستر کنفرانس

 

ورود به سیستم

آمار بازدید

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 0

بازديد دیروز : 6

کل بازدید : 30463

ریز هزینه

شرکت درهمایش بصورت غیرحضوری  - یک مقاله 180،000 (تومان) 

شرکت درهمایش بصورت غیرحضوری  - مقاله دوم :140،000 (تومان) 

شرکت درهمایش بصورت غیرحضوری- مقاله سوم : 

90،000 

 
 (تومان) 

شرکت در همایش بصورت حضوری - یک مقاله 320،000 (تومان) 

شرکت در همایش بصورت حضوری  - مقاله دوم 280،000 (تومان) 

شرکت در همایش بصورت حضوری  - مقاله سوم :240،000 (تومان) 

 

هزینه ی ارسال گواهی اضافه: 200،000(تومان) 

چاپ در مجله ی فارسی پژوهش های کاربردی درعلوم زمین jocs.ir  : 180،000 (تومان) 

چاپ در مجله اسکوپوس: 600،000 (تومان) 

 

نمایه شدن مقالات در پایگاه ISD: رایگان

 

دریافت CD مجموعه مقالات: رایگان

| طراحی سایت